Honeywell

honeywell-textSpoločnosť Honeywell je dodávateľom spaľovacej techniky, systémov ochrany a zabezpečenia objektov, inteligentných budov, priemyselných riadiacich systémov a ich údržby.

Ich výrobky v oblasti riadenia spaľovania sú súčasťou kotlov, malých i priemyselných horákov a spoľahlivo slúžia na celom svete. Mnohé z nich sú vyvinuté individuálne podľa požiadavky konkrétneho výrobcu kotlov, plynových infražiaričov, ohrievačov vzduchu, či iných zariadení využívajúcich horáky

Je prvou spoločnosťou, ktorá zlúčila ovládanie prvkov pre ochranu pred dymom s osvedčeným systémom požiarnej signalizácie a ponúka kombinovaný systém, ktorý prináša zníženie nákladov a všestranné zjednodušenie projektantom, inštalačným firmám, prevádzkovateľom aj investorom.