Stavebná činnosť

Železničná stanica, Košice
Železničná stanica, Košice

Dodávka sanitárnych nerezových zariadení a sanitárnych oddeľovacích priečok. Dodávka obkladov a dlažieb. Objem prác: 85 000,- € | Termín výstavby: 2012 - 2016

Kúpalisko Červená hviezda, Košice
Kúpalisko Červená hviezda, Košice

Dodávka a montáž sanitárnych nerezových zariadení a sanitárnych oddeľovacích priečok. Dodávka obkladov a dlažieb. Objednávateľ: IS Košice | Objem prác: 80 000,- € | Termín výstavby: 2015

Hotel Horizont, Tatranská Lomnica
Hotel Horizont, Tatranská Lomnica

Kompletná realizácia sanitárnych deliacich priečok a umývadlových pultov. Realizácia fasády hotela z kameňa. Objednávateľ: Betpres s.r.o. | Objem prác: 70 000,- € | Termín výstavby: 2015

Nemocnica Sv. Michala, Bratislava
Nemocnica Sv. Michala, Bratislava

Dodávka a montáž obkladov, dlažieb a umývadlových pultov z umelého kameňa. Dodávka sanity. Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | Objem prác: 290 000,- € | Termín výstavby: 2015

City Arena, Trnava
City Arena, Trnava

Kompletná realizácia sanitárnych deliacich priečok a umývadlových pultov. Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | Objem prác: 130 000,- € | Termín výstavby: 2015

Honeywell Turbo Technologies, Záborské
Honeywell Turbo Technologies, Záborské

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii. Pokládka obkladov a dlažieb, dodávka sanity a sanitárnych deliacich priečok. Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | Objem prác: 136 000,- € | Termín výstavby: 2013, 2015

Nemocnica novej generácie, Michalovce
Nemocnica novej generácie, Michalovce

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii. Objednávateľ: Svet zdravia a.s. | Objem prác: 320 000,- € | Termín výstavby: 2016 - 2017

Výskumný ústav srdcovocievnych chorôb, Košice
Výskumný ústav srdcovocievnych chorôb, Košice

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii, ústredného kúrenia - zazmluvnený projekt. Objednávateľ: Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | Objem prác: 210 000,- € | Termín výstavby: 2016

Park Anička, Košice
Park Anička, Košice

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii, ústredného kúrenia a dodávka dlažieb. Objednávateľ: Betpres s.r.o. | Objem prác: 530 000,- € | Termín výstavby: 2015 - 2016