Schiedel

SCHIEDEL_logotxtRakúska spoločnosť Schiedel je medzinarodný výrobca pre komínové systémy.

Ich keramické tenkostenné vložky UNI ADVANCED vyrábané modernou technológiou vo vlastných výrobných závodoch,  spĺňajú v maximálnej možnej miere požiadavky na odolnosť proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti.
Vlhkosť ale nieje len voda. Spaľovaním vykurovacieho oleja, plynu, dreva… sa tvoria agresívne kyseliny. Keramika od spoločnosti Schiedel však odoláva tejto záťaži neobmedzene.