CRH (Slovensko) a.s.

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) ako súčasť skpiny CRH plc a na Slovensku je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb.

Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo, betóny a špeciálne spojivá v kombinácii so službami sú využívané pri stavbách obytných domov, ako aj širokej škály projektov. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrába v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality

 

  •  Sýte farby a jemné textúry
  • Najvyššia kvalita a vysoká trvanlivosť
  • Vynikajúca funkčnosť a bezkonkurenčný vzhľad
  • Vysoká pevnosť a neobmedzené formy
  • Dekoratívna harmónia a viacúčelové využitie