Ladce

ladce-textPovažská cementáreň Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku na výrobu portlandského cementu. Spoločnosť Ladce sa zaoberá výrobou a predajom betónových zmesí. Využíva nízkochrómový cement ako preventívnu ochranu spotrebiteľa, pred poškodeným pokožky.