Rýchla platba úspešná

Ďakujeme vám za úhradu faktúry cez náš online platobný terminál.

tím INGEMA