Personálne kontakty

Marek Michajlo
konateľ spoločnosti

marek.michajlo@ingema.sk

Vlajka anglicko
Vlajka rusko
Vlajka polsko

Mgr. Ingrid Michajlová
konateľ spoločnosti

ingrid.michajlova@ingema.sk

Vlajka rusko

Ing. Darina Polášková
Vedúca ekonomického oddelenia

darina.polaskova@ingema.sk
+421 918 379 448

Ing. Antónia Mackovičová
personálne a mzdové oddelenie

antonia.mackovicova@ingema.sk
+421 918 616 841

Ing. Denisa Horňáková
Správa pohľadávok, BOZP, ISO

denisa.hornakova@ingema.sk
+421 905 419 897

MVDr. Anna Danková
hlavná pokladňa

anna.dankova@ingema.sk
+421 917 877 598

 

Ing. Zuzana Mižáková
faktoring

zuzana.mizakova@ingema.sk
+421 917 877 598

Ing. Michal Oreský
Referent fakturácie

michal.oresky@ingema.sk

 

Martina Pirkovská
referent príjmu, fakturácia, splátkové systémy

martina.pirkovska@ingema.sk
+421 918 616 838

Bc. Oľga Andrejcová
referent príjmu, dodávateľské faktúry

olga.andrejcova@ingema.sk
+421 918 616 838

 

Ing. Jana Bocanová
Referent príjmu, Inštruktor duálneho vzdelávania

jana.bocanova@ingema.sk
+421 918 616 838

 

Marko Michajlo
Sales director

marko.michajlo@ingema.sk
+421 918 616 822

Vlajka anglicko

Jozef Bercík
Product manager – sanita

jozef.bercik@ingema.sk
+421 917 538 056

Vlajka polsko

Michal Michajlo
Product manager

michal.michajlo@ingema.sk
+421 918 616 843

Vlajka anglicko

Peter Pastornický
sales manager – Banskobystrický kraj

peter.pastornicky@ingema.sk
+421 918 613 272

Vlajka anglicko

Mgr. Ivo Sninčák
Sales manager – Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj (východ)

ivo.snincak@ingema.sk
+421 918 616 846

Vlajka anglicko

Ing. Peter Poročák
Sales Manager – Nitriansky kraj

peter.porocak@ingema.sk
+421 917 538 065

Vlajka anglicko

Mgr. Elemér Füzesséry
sales manager – Maďarsko

elemer.fuzessery@ingema.sk
+421 905 275 467

Vlajka anglicko
Vlajka madarsko

Kornél Kiss
sales manager – Maďarsko

kornel.kiss@ingema.sk
+421 917 125 037

Vlajka anglicko
Vlajka madarsko

Zsolt Koroknai
Sales manager - Maďarsko

koroknai.zsolt@ingema.sk
+36 30 156 9961

Vlajka madarsko

Tomáš Lopatka
Product manager

tomas.lopatka@ingema.sk
+421 918 183 401

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Ľuboslav Chvasta
Product manager

luboslav.chvasta@ingema.sk
+421 918 322 014

Peter Semivan
vedúci logistického centra / product manager

peter.semivan@ingema.sk
+421 915 787 812

Vlajka polsko

Ing. Viktor Goga
referent nákupu

viktor.goga@ingema.sk
+421 918 183 183

Vlajka anglicko

Mgr. Štefan Brecko
referent nákupu

stefan.brecko@ingema.sk
+421 918 424 398

Vlajka anglicko

Maroš Sič
REFERENT NÁKUPU, VEĽKOOBCHODNÉ REKLAMÁCIE

reklamacie@ingema.sk
+421 918 947 840

Vlajka anglicko

Mgr. Sebastian Rapala
referent nákupu

sebastian.rapala@ingema.sk
+421 918 524 776

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Peter Boženko
Evidencia odberateľských objednávok + E-shop

peter.bozenko@ingema.sk
+421 905 757 240

Ing. Ľubomír Plutko
referent odbytu

lubomir.plutko@ingema.sk
+421 905 306 538

Zuzana Vojtková
referent odbytu

zuzana.vojtkova@ingema.sk
+421 907 717 769

Vlajka madarsko

Melinda Kondorová
REFERENT ODBYTU

melinda.kondorova@ingema.sk
+421 905 490 081

Vlajka madarsko

Viktor Kuzma
vedúci dopravy

viktor.kuzma@ingema.sk
+421 905 748 921

Mgr. Štefan Mažerik
riaditeľ maloobchodu

stefan.mazerik@ingema.sk

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Michal Kušev
Produktový manažér maloobchodu

michal.kusev@ingema.sk
+421 905 341 597

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Jaroslav Harasty
Vedúci logistiky maloobchodu

jaroslav.harasty@ingema.sk
+421 905 341 603

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Anna Michalková
reklamácie

anna.michalkova@ingema.sk
reklamacie@ingema.sk
+421 905 523 665

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Mgr. Sabol Šimon
Vedúci predajne

simon.sabol@ingema.sk
+421 905 476 642

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

odd. obklady a dlažby

+421 56 3813 241

odd. stavebniny

+421 56 3813 244

odd. sanita

+421 56 3813 242

odd. voda, plyn, kúrenie

+421 563 813 243

Anna Michalková
reklamácie

anna.michalkova@ingema.sk
reklamacie@ingema.sk
+421 905 523 665

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Ján Hunder
vedúci oddelenia obklady a dlažby, odborný predajca

jan.hunder@ingema.sk
+421 918 999 485

 

Andrea Huszárová
Odborný predajca obklady a dlažby

andrea.huszarova@ingema.sk
+421 915 982 360

Marta Lobová
vedúca oddelenia stavebniny

marta.lobova@ingema.sk
+421 918 119 265

Ľuboš Michajlo
obchodný zástupca – stavebniny

lubos.michajlo@ingema.sk
+421 917 877 600

Mária Onderková
odborný predajca – stavebniny

maria.onderkova@ingema.sk
+421 915 449 291

Peter Andrejčin
požičovňa náradia, odborný predajca

peter.andrejcin@ingema.sk
+421 915 595 064

Miloš Pirkovský
vedúci oddelenia VPK, referent nákupu VPK

milos.pirkovsky@ingema.sk
+421 918 964 474

Vladimír Černega
odborný predajca – voda-plyn-kúrenie

vladimir.cernega@ingema.sk
+421 917 877 599

 

Silvia Pavelková
fakturácia, reklamácie

silvia.pavelkova@ingema.sk
+421 905 903 229

 

Simona Sinčáková
referent nákupu

simona.sincakova@ingema.sk
+421 905 476 535

Mgr. Lenka Kovtunová
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.kovtunova@ingema.sk
+421 917 538 059

Vlajka rusko

Ing. Andrea Molnárová
vedúca predajne

andrea.molnarova@ingema.sk
+421 917 538 064

Vlajka rusko

Ing. Lenka Smoluchová, PhD.
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.smoluchova@ingema.sk
+421 917 538 060

Vlajka anglicko

Ing. Peter Šurkala
odborný predajca

peter.surkala@ingema.sk
+421 905 243 125

Tomáš Kmecko
3D vizualizácie, odborný predajca

tomas.kmecko@ingema.sk
+421 917 616 451

Vlajka anglicko

Ing. Eva Gönczyová
3D vizualizácie, odborný predajca

eva.gonczyova@ingema.sk
+421 918 828 116

Vlajka madarsko

Róbert Benko
Vedúci predajne

robert.benko@ingema.sk
+421 917 624 368

Vlajka polsko

Ing. Veronika Perončíková
3D vizualizácie, Odborný predajca

veronika.peroncikova@ingema.sk
+421 908 347 173

Dávid Štrbjan
3D vizualizácie, Odborný predajca

david.strbjan@ingema.sk
+421 908 348 737

Diana Reginová
3D vizualizácie, odborný predajca

diana.reginova@ingema.sk
+421 908 348 706

Mgr. Natália Jureková
3D vizualizácie, odborný predajca

natalia.jurekova@ingema.sk
+421 917 689 058

Milan Kohani
vedúci predajne

milan.kohani@ingema.sk
+421 915 437 614

Vlajka anglicko

Katarína Kropitzová
3D vizualizácie, odborný predajca

katarina.kropitzova@ingema.sk
+421 905 290 693

Vlajka anglicko

Vladimír Chupáč
Odborný predajca

vladimir.chupac@ingema.sk
+421 905 938 820

Ing. Zdenka Némethová
3D vizualizácie, predajca obklady a dlažby

zdenka.nemethova@ingema.sk
+421 907 813 984

Peter Csízik
Vedúci predajne

peter.csizik@ingema.sk
+421 903 420 153

Martina Jakubíková
odborný predajca

martina.jakubikova@ingema.sk
+421 905 325 948

Katarína Gašparíková
Odborný predajca

katarina.gasparikova@ingema.sk
+421 905 155 417

Peter Csízik
Vedúci predajne

peter.csizik@ingema.sk
+421 903 420 153

Ing. arch. Lenka Pločicová
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.plocicova@ingema.sk
+421 905 257 433

Vlajka anglicko

Katarína Kvobelová
3D vizualizácie, odborný predajca

katarina.kvobelova@ingema.sk
+421 917 346 598

Vlajka anglicko

Mgr. Peter Macan
Vedúci predajne

peter.macan@ingema.sk
+421 908 094 558

Ing. Martina Krajčová
3D vizualizácie, odborný predajca

martina.krajcova@ingema.sk
+421 908 094 638

Vlajka anglicko

Bc. Marko Moro
3D vizualizácie, odborný predajca

marko.moro@ingema.sk
+421 908 094 797

Mgr. Laura Katarína Reynaga
odborný predajca

laura.reynaga@ingema.sk
+421 908 094 861

Nadežda Danková
odborný predajca

nadezda.dankova@ingema.sk
+421 908 348 949

Peter Csízik
Vedúci predajne

peter.csizik@ingema.sk
+421 903 420 153

Lenka Marková
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.markova@ingema.sk
+421 905 612 463

Linda Polkorábová
3D vizualizácie, odborný predajca

linda.polkorabova@ingema.sk
+421 915 439 402

Ing. Ivan Ozimý
Vedúci oddelenia marketingu a IT

ivan.ozimy@ingema.sk
+421 917 644 882

Vlajka anglicko

Marek Misár
marketing

marek.misar@ingema.sk
+421 917 782 702

Vlajka anglicko

Filip Kover
marketing

filip.kover@ingema.sk
+421 918 616 828

Ing. Miroslav Varga
stavbyvedúci

miroslav.varga@ingema.sk
+421 903 601 885

Juraj Martiniak
produktový manažér – SENZOR, FRANKE, SANITA

juraj.martiniak@ingema.sk
+421 905 408 437

Vlajka rusko
Vlajka polsko

Ivana Peštová
Referent logistiky

ivana.pestova@ingema.sk
+421 917 538 063

Vlajka anglicko

Štefan Rusnák
projektový manažér - KE, PO, PP

stefan.rusnak@ingema.sk
+421 917 124 390

Vlajka anglicko

Mgr. Jana Halušková
vedúca drevovýroby

jana.haluskova@ingema.sk
+421 915 916 241

Bc. Michal Semivan
logistika – referent odbytu

kabiny@ingema.sk
+421 905 819 156

Ján Prada
Vedúci maloobchodného skladu Michalovce

jan.prada@ingema.sk
+421 907 620 430

Mgr. Ján Vasilenko
Vedúci skladu Kerko

jan.vasilenko@ingema.sk
+421 917 716 777

Vlajka rusko
Vlajka ukrajina