Fakturačné údaje:

INGEMA s.r.o.
Hlivištia 23
073 01 Hlivištia
Slovenská republika

IČO: 36575411
IČ DPH: SK2021766142
DIČ: 2021766142

Register: Mestský súd Košice, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14485/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0034 8952 2851
SWIFT: SUBASKBX