SÚŤAŽNÝ PORIADOK TUBĄDZIN DESIGN AWARDS 2020

Medzinárodná súťaž Tubądzin Design Awards 2020 je tretím ročníkom súťaže, ktorej cieľom je vybrať najlepšie projekty týkajúce sa súčasnej architektúry a dizajnu.

I. Všeobecné informácie

 1. Tento poriadok definujú podmienky na uskutočnenie súťaže s názvom „Tubądzin Design Awards 2020“ (ďalej len „Súťaž“). Všetky propagačné a reklamné materiály slúžia iba na informačné účely.
 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Tubądzin Management Group Sp. z oo so sídlom v Cedrowice Parcela 11 (95-035 Ozorków), zapísaná do Registra podnikateľov KRS pod číslom 0000286217.
 3. Koordinátorom súťaže je Jobdone marketing & sales support so sídlom v Puszczykowo (62-040 Puszczykowo) na ul. Czarna 4/2, zapísaná do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, pod číslom REGON 301493060, číslom NIP 777-135-90-62, ďalej len „Koordinátor“. Povinnosti koordinátora zahŕňajú:
  1. koordinačné činnosti v rámci súťaže,
  2. spolupráca s Organizátorom pri realizácii súťaže,
  3. dohľad nad správnym fungovaním webovej stránky súťaže,
  4. realizácia záverečnej oslavy Súťaže.
 4. Subjektom predávajúcim Hlavné ceny a Ceny za etapy je v zmysle čl. 919 Občianskeho zákonníka Tubądzin Management Group Sp. z o. o.
 5. Organizátor týmto vyhlasuje, že súťaž „Tubądzin Design Awards 2020“ nie je hazardná hra, tombola, lotéria, vzájomná stávka, propagačná lotéria, hra, ktorej výsledok závisí od prípadu, alebo akákoľvek iná forma ustanovená v zákone z 19. novembra 2009 o hazardných hrách. (Dz. U. z roku 2009 č. 201, bod 1540, v znení neskorších predpisov) a vo vykonávacích predpisoch k zákonu.

II. Definície

Kedykoľvek sa v týmto Poriadku objavia nasledujúce vety, majú na účely Súťaže nasledujúce významy:

Individuálny účastník – dospelá fyzická osoba s úplnou právnou spôsobilosťou, ktorá spĺňa podmienky uvedené v časti V bode 2 tohto poriadku.

Skupinový účastník – tím minimálne dvoch dospelých fyzických osôb, ktoré sú spôsobilé na právne úkony a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v časti V bode 2 tohto poriadku.

Projekt – práca predložená do súťaže, ktorá spĺňa všetky požiadavky tohoto poriadku.

Partneri TDA – AQForm Lighting Solutions (AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.), Grohe Polska Sp. z o. o., Terma Sp. z o. o., Boris Kudlička with Partners sp. k., Martin Duplantier Architectes, O.M. Shumelda, Burda Media Polska Sp. z o.o., MADGROUP Sp. z o.o. S.K., Prima Interior.

Stav projektu – fáza dokončenia predloženého projektu. V rámci Súťaže sa rozlišujú tri typy stavov:

 • Dokončený projekt – stav znamená existujúci projekt, ktorého realizácia bola ukončená v deň prihlásenia do súťaže.
 • Prebiehajúci projekt – stav označujúci projekt, ktorý bol čiastočne zrealizovaný do dátumu ukončenia fázy, v ktorej bol predložený.
 • Koncepčný projekt – stav označujúci projekt, ktorého realizácia sa nezačala až do konca fázy, v ktorej bol predložený.

Investícia – budova alebo interiéry, ktorých projekt bol predložený na účasť v súťaži.

Finále súťaže – záverečná oslava zahrnujúci všetky fázy, počas ktorých spomedzi finalistov budú vyhlasovaní víťazi Hlavných cien.

Finálne Ceny – ceny udelené víťazom finále súťaží.

Ceny za etapy – ceny udelené víťazom jednotlivých etáp súťaže.

Produkty – všetky produkty skupiny Tubądzin zverejnené na www.tubadzin.pl , www.ceramika-domino.pl a www.ceramika-arte.pl v deň podania prihlásenia projektu.

Webová stránka – webová stránka Súťaž umiestnená na adrese:

www.tubadzin.pl/design

Prihlasovací formulár – Prihlasovací formulár do projektu dostupný na webovej stránke po registrácii a prihlásení.

III. ETAPY SÚŤAŽE

 1. Súťaž je medzinárodná a trvá od 10. januára do 31. októbra 2020.
 2. Súťaž je rozdelená do troch etáp:
  1. etapa – od 10. januára 2020 do 30. apríla 2020,
  2. etapa – od 1. mája 2020 do 31. júla 2020,
  3. etapa – od 1. augusta 2020 do 31. októbra 2020,
 3. Do 4 mesiacov od vyhlásenia víťazov 3. etapy sa bude konať slávnostné odovzdávanie cien kde budú vyhlásené konečné výsledky a víťazi súťaže.

IV. ZLOŽENIE POROTY

Porota menovaná organizátorom súťaže, ktorá bude hodnotiť projekty predložené do súťaže, zahŕňa:

 1. Boris Kudlička – predseda poroty (Slovensko),
 2. Małgorzata Szczepańska (Poľsko),
 3. Oksana Shumelda (Ukrajina),
 4. Martin Duplantier (Francúzsko),
 5. Tomasz Smus (Poľsko).

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 1. Súťaž je určená architektom, interiérovým architektom alebo dizajnérom, ktorí túto profesiu profesionálne vykonávajú, a študentom fakúlt súvisiacich s architektúrou, architektúrou interiéru alebo dizajnom.
 2. Účastníkom súťaže sa môže stať každá osoba, ktorá sa profesionálne venuje architektúre, architektúre interiéru alebo dizajnu alebo štúdiám v oblasti súvisiacej s architektúrou, architektúrou interiéru alebo dizajnom.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť individuálni účastníci a skupinoví účastníci.
 4. Účastník v každej súťažnej kategórii môže predložiť ľubovoľný počet diel.
 5. Účastník sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu etáp súťaže.
 6. Účastník/Účastníci súťaže môžu predložiť iba svoje diela, na ktoré majú nárok na úplné autorské práva.
 7. Zamestnanci a osoby spolupracujúce na základe akéhokoľvek právneho vzťahu s organizátorom, koordinátorom alebo inými subjektmi zúčastňujúcimi sa na organizovaní a vedení súťaže sa nemôžu zúčastniť súťaže.
 8. Zrušenie účasti v súťaži je možné prostredníctvom Webovej stránky. Po kliknutí na možnosť „odstrániť účet“, ktorá je k dispozícii na paneli „Môj účet“, sa začne postup odstraňovania všetkých zaslaných prác a údajov účastníka.
 9. Osoba, ktorá odstúpila z účasti v súťaži, stráca všetky privilégiá spojené s účasťou v súťaži vrátane štatútu víťaza a finalistu etapy.

VI. ÚLOHY A KATEGÓRIE SÚŤAŽE

 1. Úlohou súťaže je predstaviť projekty v oblasti architektúry, architektúry interiéru a dizajnu, v ktorých sa použijú produkty Tubądzin zverejnené na webových stránkach tubadzin.pl , www.ceramika-domino.pl a www.ceramika-arte.pl v deň predloženia projektu.
 2. Projekty môžu byť predložené v nasledujúcich kategóriách:
  • Young Power – kategória určená študentom vysokých škôl (architektúra, architektúra interiéru, dizajn. Každá fáza súťaže v kategórii Young Power bude obsahovať kľúčové slová:
   • I etapa #nature
   • II etapa #future
   • III etapa #freedom
  • Everyday Design – kategória venovaná dizajnérom pracujúcim v showroomoch.Projekty v oblasti:  individuálne a verejné interiéry.V kategórii Everyday Design môžu byť  predložené nasledujúce typy priestorov:
   • kúpeľňa,
   • obývacia izba,
   • kuchyňa,
   • iný,
   • nezvyčajné použitie dlaždic.
  • Unlimited Architecture – kategória venovaná architektom a dizajnérom. Projekty v oblasti:
   • Architektúra (bloky, vonkajšie obklady domov, fasády, iné),
   • Interiérová architektúra – verejné a súkromné interiéry,
   • Predmety – interiérové vybavenie, exteriér a prvky pri navrhovaní verejného priestoru.
 3. Projekty v kategórii „Young Power“ sú iba koncepčné projekty a nemožno ich rozdeliť do podkategórií. Účastníci môžu predložiť koncepčný návrh, ktorý spĺňa požiadavky týchto predpisov.
 4. V kategórii „Everyday Design“ sa predložené projekty nerozdeľujú na podkategórie a mali by mať stav dokončený alebo prebiehajúci.
 5. V kategórii „Unlimited Architecture“ by predložené projekty mali mať stav dokončený alebo prebiehajúci. Výnimkou sú „vonkajšie obklady domov, fasády“, ako aj „iné objekty“, iné formy použitia dlaždíc. V takom prípade sa môžu predložiť koncepčné návrhy. Kategóriu „Unlimited Architecture“ nemožno rozdeliť na podkategórie.
 6. Každá kategória má špecifickú skupinu produktov, ktoré môžu byť použité v projekte. Sú to:
  1. V prípade kategórie „Young Power“ je to celá ponuka produktov  Tubądzin, to znamená produkty: kolekcie značiek Tubądzin, Arte, Domino, Korzilius,
  2. V prípade kategórie „Everyday Design“ je to celá ponuka produktov Tubądzin, to znamená produkty: kolekcie značiek Tubądzin, Arte, Domino, Korzilius,
  3. Pre kategóriu „Unlimited Architecture“ – produktové rady: Monolith, Tubądzin by Maciej Zień, Dorota Koziara Cielo a Terra, Korzilius, Tubądzin.
 7. Počet dlaždíc použitých v danom projekte by mal byť:
 •  
  1. V kategórii „Young Power“ – 100% dlaždíc Tubądzin použitých v projekte,
  2. V kategórii „Everyday Design“ – 100% dlaždíc Tubądzin použitých v projekte,
  3. V kategórii „Unlimited Architecture“ – minimálne 50% dlaždíc Tubądzin zo všetkých dlaždíc použitých v projekte.

Ak sa dlaždice od iných výrobcov použijú v projektoch v kategóriách „Everyday Design“ a „Young Power“, projekt bude diskvalifikovaný.

 1. Zaradenie do kategórie a typu priestoru alebo rozsahu vykonáva účastník vo fáze predkladania diela.
 2. V projektoch predložených v kategórii „Young Power“, keď sa kúpeľňové armatúry používajú v projekte, by sa mali používať knižnice produktov spoločnosti Grohe, iné partnerské knižnice poskytujú možnosť použitia uvedených produktov, ale nevyžadujú sa. Pri používaní vybraných partnerských produktov je dôležité pri odovzdávaní projektu vybrať názvy použitých produktov zo zoznamu.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo preniesť dielo odovzdané účastníkom na iný typ priestoru, ak mu obsah zaslaného diela nevyhovuje.

VII. PODMIENKY NA PREDKLADANIE PRÁC A VYKONÁVANIE SÚŤAŽE

 1. Ak sa chcete prihlásiť do súťaže, musíte sa zaregistrovať na webovej stránke: tubadzin.pl/design
 2. Pri registrácii účastník súčasne:
  1. uvádza svoje meno a priezvisko, vyberie jednu z troch kategórií (architekt, dizajnér, študent), vyberie jednu z troch možností (súkromná osoba, zamestnanec salónu, spoločnosť), uvedie svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, názov štúdia, názov univerzity , študijný odbor, rok štúdia (povinný pre študentov, voliteľný pre ostatných účastníkov), pre zamestnancov salónu, názov showroomu, názov a adresa ateliéru a korešpondenčná adresa, ak sa líši od adresy ateliéru. Je potrebné uviesť krajinu (v prípade Poľska, ako aj vojvodstvo) a mesto,
  2. súhlasí so spracovaním osobných údajov organizátorom za účelom organizovania súťaže a zároveň vyhlasuje, že bol informovaný o ustanoveniach časti X poriadku o predpisoch o ochrane osobných údajov,
  3. súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Grohe Polska Sp. z. o.o. (Partnera TDA), ak predložil projekt v kategórii „Young Power“ s použitím kúpeľňových armatúr spoločnosti Grohe,
  4. môže súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov organizátorom na účely marketingovej komunikácie v budúcnosti,
  5. môže súhlasiť so zdieľaním svojich osobných údajov s partnermi TDA za účelom spracovania na účely marketingovej komunikácie v budúcnosti.
 3. Všetky údaje sa môžu počas súťaže zmeniť na paneli „môj účet“, na karte „editácia údajov“.
 4. Všetky súhlasy, ktoré nevyžadujú účasť v súťaži, môžu byť zmenené a / alebo odvolané na paneli „môj účet“ na karte „súhlasy“.
 5. Súťažne dielo sa podáva vyplnením online formulára, ktorý je k dispozícii po registrácii a prihlásení na webovú stránku. Formulár je aktívny po celú dobu trvania etapy. Po ukončení každej etapy nie je možné vykonať žiadne zmeny.
 6. Formulár by mal obsahovať:
  1. v prípade koncepčného návrhu: vizualizácie projektu, plány, projekcie a stručný opis maximálne 400 znakov s medzerami. Exportovaný grafický súbor z programu pre návrh interiéru, skenovanie výkresu; k jednému koncepčnému projektu možno priložiť najmenej 3, maximálne 5 súborov,
  2. v prípade dokončeného projektu alebo prebiehajúceho projektu: fotografie, videá alebo vizualizácie, plány a projekcie.
 7. Vo fáze priloženia fotografií vyberte poprednú fotografiu, ktorá najlepšie predstavuje projekt, a nespôsobuje žiadne pochybnosti o použití požadovaného počtu dlaždíc.
 8. Pripojené súbory by mali spĺňať nasledujúce kritériá:
  1. Pre grafické súbory: prijateľné formáty súborov sú jpg a png. Požadované minimálne rozlíšenie súboru je 1920 x 1080, 72 dpi. Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB.
  2. Pripojené grafické súbory musia byť veľmi kvalitné a mali by byť anonymné – bez znakov alebo log, ktoré umožnia identifikáciu autora projektu. Fotografie s takýmito informáciami budú diskvalifikované vo fáze prihlásenia sa do súťaže.
  3. V prípade filmov: do príslušného poľa formulára uveďte odkaz na film zverejnený online (napr. na YouTube) alebo pošlite film vo formáte MP4. Film by mal mať rozlíšenie najmenej 1024×576, 1500 kbps. Film by nemal trvať dlhšie ako 5 minút vo formáte MP4.
 9. Účastník zaslaním súťažného súboru súčasne:
  1. vyberie príslušnú kategóriu av prípade potreby druh miestnosti alebo rozsah;
  2. vyberie vhodný typ prihlásenia (individuálne alebo skupinové),
  3. v prípade skupinového prihlásenia uveďte mená a priezviska ostatných členov tímu.
  4. v prípade kategórie „Unlimited Architecture“ – v rozsahu „Verejný priestor“ účastník uvedie dátum začatia a dokončenia alebo očakávaný dátum dokončenia investície, názov investície a jej adresu (povinná krajina, mesto a v prípade Poľska – vojvodstvo). Poskytnutie mena investora nie je povinné.
  5. v prípade iných projektov so stavom dokončený alebo počas realizácie účastník poskytne predpokladaný dátum dokončenia investície,
  6. uvedie názov kolekcie dlaždic skupiny Tubądzin použitých v projekte a približný počet použitých dlaždic (w m2),
  7. súhlasí s poriadkom súťaže,
  8. vyhlasuje, že má všetky autorské práva a vlastnícke práva k Projektu predloženému v súťaži a fotografické, kreslenie a filmové materiály, ktoré dokumentujú tento dokument, ktoré sú podrobnejšie opísané v časti X bod 6 tohto poriadku,
  9. súhlasí so slobodným a neobmedzeným zverejnením predloženého Projektu s uvedením jeho autorstva a rešpektovania osobných práv autora, ktoré sú podrobnejšie opísané v časti X, ods. 6 a 7 tohto poriadku,
  10. súhlasí so zverejnením svojich údajov vo forme mena a priezviska v prípade získania titulu laureáta súťaže na webovej stránke a v profile organizátora na Facebooku, čo sa ďalej popisuje v časti X bod 3 tohto poriadku.
 10. Organizátor nezodpovedá za udalosti, ktoré vzniknú v dôsledku predloženia nepravdivých údajov účastníkom.
 11. Práce by sa mali predkladať podľa trvania každej fázy.
 12. Súťaže sa zúčastňujú iba kompletné prihlášky, to znamená tie, ktoré obsahujú všetky povinné prvky vo formulári priradenom k danej kategórii.
 13. Projekt predložený v danej etape súťaže nemôže byť opätovne predložený v inej etape súťaže.
 14. Predložené projekty nesmú mať logá ani vodoznaky ateliéru.
 15. Projekty, ktoré porušujú práva alebo osobné práva tretích strán, porušujú všeobecne akceptované morálne normy, všeobecne uznávané ako urážlivé alebo vulgárne, obsahujú násilie alebo urážajú pocity iných vrátane náboženských pocitov, sú vylúčené z účasti v súťaži.
 16. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže a pozbaviť právo na cenu (ceny) osôb, ktoré porušili ustanovenia týchto predpisov.

VIII. HODNOTIACE KRITÉRIÁ

 1. Práce hodnotí v každej etape porota menovaná organizátorom súťaže na základe hodnotiacej karty etapy projektu, ktorá tvorí prílohu 1 k tomuto poriadku, s výnimkou kategórie „Cena publikum“. Cenu publikum udeľuje verejné hlasovanie prostredníctvom Facebooku.
 2. Porota hodnotí iba práce, ktoré spĺňajú požiadavky tohto poriadku.
 3. Kým nebude vyriešená určitá etapa súťaže, zostanú v nej predložené diela anonymné, to znamená budú zaslané porote bez toho, aby boli identifikované ich autori.
 4. V každej etape porota vyberie víťazov etapy, ktorí získajú Ceny za etapu, s výnimkou ďalších cien:
  1. „Cena špeciálnej za etapu od spoločnosti Grohe“, ktorú priznáva spoločnosť Grohe Polska Sp. z o. o.
  2. „Cena špeciálnej za etapu od spoločnosti Terma“, ktorú priznáva spoločnosť Terma Sp. z o. o.
 5. Všetci výhercovia etapy získajú status finalistov súťaže a sú automaticky kvalifikovaní do finále súťaže. Kvalifikácia na finále súťaže neznamená udelenie Finálnej ceny.
 6. Rozhodnutia poroty sú záväzné a konečné. Proti rozhodnutiu poroty sa nemožno odvolať.
 7. Vo finále súťaže víťazov vyberie porota, s výnimkou ďalších cien:
  1. „Špeciálna cena WhiteMAD“ ktorú priznáva časopis WhiteMAD
  2. „Cena publikum“, ktoré sa udeľujú v súlade so zásadami stanovenými v časti VIII bode 1 týchto pravidiel,
  3. „Špeciálna cena Project: Facade “, ktorú udeľuje organizátor,
  4. „Špeciálna cena Challenge“ za nezvyčajné použitie produktu, ktorú udeľuje organizátor,
  5. „Špeciálna cena za investičnú škálu“, ktorá je vybraná zo všetkých predložených projektov. Cena sa udelí najväčšiemu projektu, to znamená najväčšiemu použitému m2 použitých dlaždíc skupiny Tubądzin.

IX. CENY

 1. Ceny sa udeľujú v etapovým režime a celoročne.
 2. Výhercovia každej etapy budú vybraní do 30 dní po ukončení etapy.
 3. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom a telefonicky. Zoznam laureátov sa tiež objaví na webovej stránke a na profile Tubądzin na Facebooku.
 4. Ak medzi víťazmi je skupinový účastník, cena sa udeľuje jednej osobe vybranej víťazným tímom a jej osobné údaje sa poskytuje koordinátorovi súťaže na strane organizátora. V prípade zverejnenia projektu budú zahrnutí všetci autori uvedení v prihlášce.
 5. V každej fáze sa predpokladá:
  1. ocenenie troch víťazov v kategórii „Young Power“,
  2. ocenenie troch víťazov v kategórii „Everyday Design“,
  3. ocenenie troch víťazov v kategórii „Unlimited Architecture“,
 6. Ceny za etapu sa udeľujú laureátom najneskôr do 30 dní od ich výberu na základe zásad uvedených v časti IX bode 2 tohto poriadku.
 7. Informácie o cenách poskytovaných v ďalších etapách budú zverejnené na webovej stránke.
 8. Vo Finále súťaže sa ustanovuje:
  1. výber víťaza Grand Prix Monolith 2020 z autorov projektov predložených v kategórii „Unlimited Architecture“,
  2. výber dvoch víťazov – 2. a 3. miesto – v kategórii „Unlimited Architecture“,
  3. výber 3 víťazov – 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto – v kategórii „Young Power“,
  4. výber 3 víťazov – 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto – v kategórii „Everyday Design“,
  5. výber víťaza „WhiteMAD Special Award“
  6. výber víťaza „Špeciálna cena za investičnú škálu“, ktorá je vybraná zo všetkých predložených projektov.
  7. výber víťaza „Špeciálna cena Challenge“ za neobvyklé použitie produktu,
  8. výber víťaza „Cena publikum“,
  9. výber víťaza „Špeciálna cena Project: Fasáda “pre najlepšiu fasádu, vonkajší obklad domov.
 9. Finálové ceny budú víťazom odovzdané počas finálneho medzinárodného odovzdávania cien .
 10. Zakladateľmi cien sú: Organizátor a Partneri TDA.
 11. Peňažné ceny udelené spoločnosťou Tubądzin Management Group Sp. z o. o. sa postúpia výhercom, ktorí spĺňajú podmienky tohto poriadku.
 12. K danej hodnote ceny sa pripočíta ďalšia suma, ktorá predstavuje 11,11% jej hodnoty, táto dodatočná suma nebude splatná, ale bude pridelená organizátorovi na úhradu splatnej dane.
 13. Víťaz Grand Prix Monolith 2020 rozhodne o výbere ceny (výlet na Island alebo do Abú Dabí) v deň dohodnutý s organizátorom.
 14. Podrobnosti o stážach, ktoré sú cenami v súťaži, vrátane dátum, trvanie a rozsah nákladov vzniknutých organizátorovi sa dohodnú individuálne medzi organizátorom a víťazom.
 15. Nie je dovolené vymieňať si vecné ceny za peňažné ekvivalenty a prevádzať práva na vecné alebo peňažné ceny na tretie strany.
 16. Ak sa udeľuje cenu za skupinový projekt, v súlade s ustanoveniami poriadku, cena sa udeľuje jednej osobe menovanej tímom. Informácie by sa mali potvrdiť zaslaním na e-mailovú adresu kryszkiewicz@tubadzin.pl meno a priezvisko osoby, ktorá bola nominovaná na získanie ceny.
 17. Porota si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny uvedené v bode IX Tohto poriadku.

X. AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje účastníkov sa spracúvajú v súlade so zásadami stanovenými v platných právnych predpisoch vrátane najmä zákona o ochrane osobných údajov (to znamená Dz. U. z roku 2019, položka 1781) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (Ú. V. .UE.L.2016.119.1).
 2. Správcom osobných údajov účastníkov súťaže je organizátor. Organizátor informuje, že v záujme náležitej ochrany osobných údajov vymenoval inšpektora ochrany údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese tubadzin@tubadzin.pl.  a iod@tubadzin.pl
 3. Osobné údaje budú organizátorom spracované za účelom vykonania súťaže a odovzdania cien, ako aj za účelom marketingovej komunikácie s Tubądzin a v prípade sťažností – za účelom posúdenia sťažnosti.
 4. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale je potrebné na účasť v súťaži a získanie cien v súťaži.
 5. Účastník súťaže si vyhradzuje právo na:
  1. prístup k obsahu svojich údajov a opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania;
  2. podanie sťažnosti dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje ustanovenia Nariadenia. Dozorným orgánom je predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.
 6. Osobné údaje účastníka budú uchované po celú dobu trvania súťaže až do výberu víťazov a odovzdania cien.
 7. Osobné údaje účastníkov budú organizátorom prenášané na partnerov TDA až potom, čo účastník označí príslušný súhlas s poskytnutím osobných údajov. Podrobné informácie o podmienkach prenosu údajov sú uvedené v bode 10 a 11 nižšie. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa osobné údaje účastníkov nebudú zverejňovať tretím stranám.
 8. Každý z účastníkov súťaže bude mať po vyplnení prihlášky uvedenej v časti VII tohto poriadku možnosť súhlasiť (začiarknutím príslušného políčka) zverejniť v prípade získania titulu víťaza svoje údaje vo forme mena a priezviska na webovej stránke. tubadzin.pl/design a na profile organizátora na Facebooku na adrese www.facebook.com/GrupaTubadzin . Súhlas je dobrovoľný v žiadnom prípade nie je podmienkou účasti v súťaži.
 9. Každý účastník súťaže bude mať po registrácii na webovej stránke tubadzin.pl/design možnosť súhlasiť (zaškrtnutím príslušného políčka) na použitie svojich kontaktných údajov na prijímanie obchodných informácií od organizátora. Súhlas je dobrovoľný v žiadnom prípade nie je podmienkou účasti v súťaži. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov na marketingové účely až do odvolania súhlasu alebo do predloženia námietky proti spracovaniu osobných údajov.
 10. Každý z účastníkov súťaže bude mať po vyplnení prihlášky uvedenej v časti VII tohto poriadku možnosť súhlasiť (zaškrtnutím príslušného políčka) zdieľať v prípade získania titulu víťaza etapy nebo finálového víťaza svoje údaje vo forme mena a priezviska a e-mailové adresy pre Partnerov TDA na marketingové účely Partnerov TDA, najmä na účely prijímania bulletinu a komerčných ponúk. Súhlas je dobrovoľný v žiadnom prípade nie je podmienkou účasti v súťaži. Partneri TDA budú spracúvať osobné údaje účastníkov na marketingové účely až do odvolania súhlasu alebo do predloženia námietky proti spracovaniu osobných údajov.
 11. Každý účastník súťaže po vyplnení prihlášky vyhlasuje (zaškrtnutím príslušného políčka), že súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov (vo forme: mena, priezviska a e-mailovej adresy) spoločnosti Grohe Polska Sp. z o. o. (Partnera TDA), pre marketingové účely v budúcnosti ak predložil projekt v kategórii „Young Power“ s použitím kúpeľňových armatúr spoločnosti Grohe, Toto je nevyhnutná podmienka účasti v súťaži. Spoločnosť Grohe Polska Sp. z o.o. spracúva osobné údaje účastníkov na marketingové účely až do odvolania súhlasu alebo do predloženia námietky proti spracovaniu osobných údajov.
 12. Finalisti súťaže súhlasia s tým, že použijú svoje obrázky zvěčnené vo fotografických a filmových materiáloch na propagačné účely súťaže a Tubądzin.
 13. Každý účastník súťaže po vyplnení prihlášky vyhlasuje (zaškrtnutím príslušného políčka), že má všetky autorské práva a vlastnícke práva k projektu predložené v súťaži a fotografické, kreslenie a filmové materiály, ktoré ho dokumentujú. V prípade nároku tretej strany vyplývajúceho z porušenia práv uvedených vyššie, účastník predkladajúci dielo zbavuje organizátora akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z tohto titulu. Toto je nevyhnutná podmienka účasti v súťaži.
 14. Každý účastník súťaže po vyplnení prihlášky vyhlasuje (zaškrtnutím príslušného políčka), že dáva organizátorovi povolenie na bezplatné a neobmedzené zverejnenie predloženého projektu, s uvedením jeho autorstva a rešpektovaním osobných práv autora na webovej stránke súťaže a vo všetkých formách propagácie a reklamy. (vrátane výstav, tlačových publikácií, elektronických publikácií) súvisiacich so súťažou, vrátane nahrávania a reprodukcie akoukoľvek technikou, použitia úplne alebo čiastočne, počas súťaže aj po jej uzavretí, bez územných obmedzení. Toto je nevyhnutná podmienka účasti v súťaži.
 15. Každý účastník súťaže po vyplnení prihlášky vyhlasuje (zaškrtnutím príslušného políčka), že – v prípade získania titulu laureáta – dáva Partnerom TDA povolenie na bezplatné a neobmedzené zverejnenie predloženého projektu, s uvedením jeho autorstva a rešpektovaním osobných práv autora na webovej stránke súťaže a vo všetkých formách propagácie a reklamy. (vrátane výstav, tlačových publikácií, elektronických publikácií) súvisiacich so súťažou, vrátane nahrávania a reprodukcie akoukoľvek technikou, použitia úplne alebo čiastočne, počas súťaže aj po jej uzavretí, bez územných obmedzení. Toto je nevyhnutná podmienka účasti v súťaži.
 16. Všetky súhlasy môžete kedykoľvek zmeniť / odvolať prostredníctvom panela „môj účet“ na karte „Súhlasy“.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vstupom do súťaže súhlasíte s týmto poriadkom.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v tomto poriadku, platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.
 3. Všetky spory a nároky súvisiace s touto súťažou bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla organizátora.
 4. Akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa súťaže by mali byť zaslané na túto e-mailovú adresu: tda@tubadzin.pl alebo telefonicky: 0048 662 015 830 (infolinka funguje od pondelka do piatka od 9:00 do 16:00).
 5. Sťažnosti týkajúce sa súťaže je potrebné zaslať písomne na e-mailovú adresu: tda@tubadzin.pl najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov. Organizátor sa zaväzuje ihneď posúdiť sťažnosti a písomne informovať o výsledku ich posúdenia do 30 dní od podania sťažnosti. Právo podať sťažnosť majú iba účastníci. Rozhodnutie organizátora o sťažnosti je konečné a záväzné.
 6. Písomná sťažnosť by mala obsahovať: meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, presný popis a dôvod sťažnosti, ako aj čitateľný podpis účastníka, ktorý sťažnosť podáva. Neúplné alebo predložené sťažnosti po termíne uvedenom v časti XI bod 5 tohto poriadku sa nezohľadňujú.
 7. Organizátor nezodpovedá za služby poskytované tretími stranami, najmä poštou a spoločnosťami poskytujúcimi kuriérske služby, ani za subjekty poskytujúce telekomunikačné služby vrátane služieb poskytujúcich prístup na internet.
 8. Organizátor nezodpovedá za udalosti, ktoré bránia riadnemu priebehu súťaže a finále z dôvodu udalostí vyššej povahy.
 9. Organizátor nezodpovedá za konanie alebo opomenutie účastníka, v dôsledku ktorého nevyužil Hlavnú cenu a / alebo Cenu za etapu. Organizátor predovšetkým nezodpovedá za oneskorenie účastníka, ktoré mu bráni v účasti na finále, aj keď k vyššie uvedenému došlo z dôvodov mimo kontroly účastníka.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá počas súťaže. Zmeny vstúpia do platnosti po 7 dňoch odo dňa zaslania Organizátorom písomných informácií o zavedených zmenách všetkým účastníkom.
 11. Tieto pravidlá sú dostupné počas súťaže na webovej stránke, ako aj v sídle organizátora.

PRÍLOHA Č. 1

K PRAVIDLÁM TUBĄDZIN DESIGN AWARDS 2020

podpísaná 11. mája 2020 v Cedrowiciach Parcela, prostredníctvom:

Tubądzin Management Group Spółka z o.o. so sídlom: Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków, zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra na Okresnom súde pre Łódź-Śródmieście v Lodži, 20. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000286217 (ďalej len „Koordinátor“).

§1.

Organizátor sa rozhodol zmeniť súťažné podmienky súťaže Tubądzin Design Awards 2020 (ďalej len „Pravidlá“) takým spôsobom, že:

 1. V bode II „Definície“ sa mení definícia „partnerov TDA“ a znie takto: „Partneri TDA – AQForm Lighting Solutions (AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.), Grohe Polska Sp. z o. o., Terma Sp. z o. o., Boris Kudlička with Partners sp. k., Martin Duplantier Architectes, O.M. Shumelda, Burda Media Polska Sp. z o.o., MADGROUP Sp. z o.o. S.K., Prima Interior, CAD Projekt K&A Dąbrowski, Sterczała, Sławek Sp. j.”
 2. V bode III „Etapy súťaže”:
  1. dopĺňa sa tento odsek 4: „4. Súčasťou súťaže je samostatná kategória s názvom „FutureNOW“, ktorá trvá od 20. mája 2020 do 20. augusta 2020..”
  2. dopĺňa sa tento odsek 5: „5. Výherca bude vyhlásený do 30 dní od dátumu uzávierky prijímania prihlášok v kategórii FutureNOW. Výherca kategórie FutureNOW získa ocenenie na záverečnom gala večeri, ktorý sa uskutoční v lehote stanovenej v odseku. 3.
 3. V bode V „Účastníci súťaže” dopĺňa sa tento odsek 10: „10. V kategórii FutureNOW sa môžu zúčastniť iba jednotliví účastníci, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v ods. 1 a 2, ktorí majú súťažný účet na online platforme Tubądzin Design Awards. “
 4. V bode VI „Úloha a kategórie súťaže”:
  1. v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno d): „d) FutureNOW – táto kategória je určená architektom, dizajnérom a študentom vysokých škôl (architektúra, architektúra interiéru, dizajn). Projekty verejného a súkromného priestoru môžu byť predložené v kategórii FutureNOW. “
  2. v odseku 6 sa dopĺňa toto písmeno d): „d) v prípade kategórie„ FutureNOW “- toto je celá ponuka produktov Tubądzin.“
  3. v odseku 7 sa dopĺňa toto písmeno d): „d) v kategórii„ FutureNOW “- nie sú stanovené žiadne požiadavky, ktoré určujú počet dlaždíc Tubądzin použitých v projekte.“
 5. V bode VII „Podmienky na predkladanie prihlášok a priebeh súťaže “sa dopĺňa tento odsek 17: „17. Aby mohol účastník predložiť projekt v kategórii FutureNOW, musí mať súťažný účet na online platforme Tubądzin Design Awards. Predloženie projektu sa uskutoční vyplnením online formulára, ktorý je k dispozícii po prihlásení na webovú stránku www.tubadzin.pl/design na karte FutureNOW. K formuláru by mali byť priložené vizualizácie projektu a popis obsahujúci účel projektu, myšlienku vytvorenia takéhoto priestoru, cieľového zákazníka, vymedzujúce oblasti (max. 1 400 znakov s medzerami). K jednému koncepčnému dizajnu je možné priložiť najmenej 3, maximálne 10 exportovaných grafických súborov. “
 6. V bode VIII „Kritériá hodnotenia práce“ odsek 1 sa mení a dopĺňa takto: „1. Práce hodnotí v každej etape porota menovaná organizátorom súťaže na základe hodnotiacej karty etapy projektu, ktorá tvorí prílohu číslo 1 k týmto predpisom, s výnimkou kategórie „Cena divákov“. Cenu divákov udeľuje verejné hlasovanie prostredníctvom Facebooku. V prípade kategórie „FutureNOW“ hodnotí práce porota na základe karty hodnotenia projektu, ktorá tvorí prílohu číslo 2 k predpisom. “
 7. V bode IX „Ceny“ sa dopĺňa tento odsek 18: „18. V kategórii FutureNOW bude cena udelená jednému víťazovi vybranému porotou. Cena pre víťaza kategórie FutureNOW je hotovostná čiastka 1 000 eur (slovom: tisíc eur 00/100). Cena sa odovzdá počas medzinárodného finále súťaže Tubądzin Design Awards 2020.“
 8. V bode XI „Prílohy “ v zozname príloh:
  1. v bode 1 sa bodka nahrádza čiarkou,
  2. dopĺňa sa tento bod 2: „2) Karta na hodnotenie projektov pre kategoriu„ FutureNOW “.
 9. Príloha 2 k pravidlam  sa dopĺňa v znení uvedenom v prílohe 1 k tejto prílohe.

§2.

Ostatné ustanovenia nariadení zostávajú nezmenené.

§3.

Príloha nadobudne platnosť po 7 dňoch odo dňa, keď organizátor pošle informácie o zmenách zavedených účastníkom.

§4.

Jednotný text nariadení je prílohou číslo  2 k tejto prílohe.