Referencia – Logistické centrum INGEMA, Michalovce

Logistické centrum INGEMA, Michalovce

Logistické centrum INGEMA, Michalovce

Kompletná rekonštrukcia haly podľa požiadaviek investora. Objednávateľ: KM Properties, a.s. | Objem prác: 600 000,- € | Termín výstavby: 2016 – 2017