Referencia – Prístavba a prestavba predajne potravín Lidl Slovenská republika, v.o.s., Stará Ľubovňa

Prístavba a prestavba predajne potravín Lidl Slovenská republika, v.o.s., Stará Ľubovňa

Prístavba a prestavba predajne potravín Lidl Slovenská republika, v.o.s., Stará Ľubovňa

Kompletná realizácia prístavby a prestavby vrátane úpravy parkovacích plôch.. Objednávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Objem prác: 180 000,- € | Termín výstavby: 2016