Referencia – Jedáleň BSH, Michalovce

Jedáleň BSH, Michalovce

Jedáleň BSH, Michalovce

Kompletné zhotovenie závodnej jedálne. Objednávateľ: BSH Drives and Pumps, s.r.o. | Objem prác: 256 000,- € | Termín výstavby: 2014