Referencia – Nemocnica novej generácie, Michalovce

Nemocnica novej generácie, Michalovce

Nemocnica novej generácie, Michalovce

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii. Objednávateľ: Svet zdravia a.s. | Objem prác: 320 000,- € | Termín výstavby: 2016 – 2017