Referencia – Nemocnica Sv. Michala, Bratislava

Nemocnica Sv. Michala, Bratislava

Nemocnica Sv. Michala, Bratislava

Kompletné zhotovenie zdravotechniky, dodávka a montáž obkladov a dlažieb, interiérové stavebno-rekonštrukčné práce. Objednávateľ: ZIPP Bratislava spol. s r.o. | Objem prác: 1 550 000,- € | Termín výstavby: 2014 – 2015

Príďte sa poradiť alebo inšpirovať pri úprave bývania.
Navštívte ingema predajne:
Bratislava, Trenčianska Turná, Topoľčany, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Michalovce