Referencia – Business Garden Štefánikova, Bratislava

Business Garden Štefánikova, Bratislava

Business Garden Štefánikova, Bratislava

Realizácia zdravotechniky vrátane zariaďovacích predmetov, prekládka – odkanalizovanie objektu, požiarna ochrana. Objednávateľ: Metrostav SK, a.s. | Objem prác: 157 240,- € | Termín výstavby: 2014

Príďte sa poradiť alebo inšpirovať pri úprave bývania.
Navštívte ingema predajne:
Bratislava, Trenčianska Turná, Topoľčany, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Michalovce