Referencia – Panoráma – Viladomy č. 2, č. 4, č. 5, Košice (72 bytov)

Panoráma – Viladomy, Košice

Panoráma – Viladomy č. 2, č. 4, č. 5, Košice (72 bytov)

Dodávka a montáž zdravotechniky. Objednávateľ: Betpres, s.r.o. | Objem prác: 126 558,- € | Termín výstavby: 2012 – 2013