Referencia – Park Anička, Košice

Park Anička, Košice

Park Anička, Košice

Kompletná realizácia zdravotechnických inštalácii, ústredného kúrenia a dodávka dlažieb. Objednávateľ: Betpres s.r.o. | Objem prác: 530 000,- € | Termín výstavby: 2015 – 2016