Referencia – Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Kompletná realizácia haly od zakladania po finálne úpravy interiéru, vrátane realizácie ZTI ÚK. Objednávateľ: NAŠA s.r.o. | Objem prác: 850 000,- € | Termín výstavby: 2017 – 2018

Príďte sa poradiť alebo inšpirovať pri úprave bývania.
Navštívte ingema predajne:
Bratislava, Trenčianska Turná, Topoľčany, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Michalovce