Referencia – Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Výstavba haly „Centrála NAŠA“, Košice

Kompletná realizácia haly od zakladania po finálne úpravy interiéru, vrátane realizácie ZTI ÚK. Objednávateľ: NAŠA s.r.o. | Objem prác: 850 000,- € | Termín výstavby: 2017 – 2018